ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهر نو

لغت‌نامه دهخدا

شهر نو.[ ش َ رِ ن َ ] (اِخ ) یکی از دهستانهای تابع طیبات مشهد است و نفوس آن در حدود 23046 تن است . قرای عمده ٔ دهستان عبارتند از گندم شاد با 822 تن سکنه و کردیان با 1021 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ