ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شلیهه

لغت‌نامه دهخدا

شلیهه . [ ش َ هَِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جزیره ٔ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان آبادان .سکنه ٔ آن 172 تن . آب از شطالعرب . محصول عمده ٔ آنجا خرما و نارنج است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ