ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرعب

لغت‌نامه دهخدا

شرعب . [ ش َ ع َ ] (اِخ ) شرعب بن قیس بن معاویةبن جشم ، جدّی جاهلی است . (اعلام زرکلی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ