ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرعب

لغت‌نامه دهخدا

شرعب . [ ش َ ع َ ] (اِخ ) در ناحیه ای است در یمن و گویند قریه ای است . (یادداشت به خط دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ