ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبحان

لغت‌نامه دهخدا

شبحان . [ ش َ ] (ع ص ) دراز. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). مرد دراز. (از متن اللغة). دراز و طویل . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ