ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاصر

لغت‌نامه دهخدا

شاصر. [ ص ِ ] (ع اِ) آهوبره . (منتهی الارب ) (آنندراج ). آهوبره ای که شاخ زدن تواند و گفته اند آهوبره ای که یک ماهه شده باشد و گفته اند آهو بره ای که استوار و آزموده نشده باشد و گفته اند آهو بره ای که نیرو گرفته و به جنبش در آمده باشد. (ازاقرب الموارد). آهو بره ٔ قوی شده . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ