ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شارون

لغت‌نامه دهخدا

شارون . (اِخ )نام ناحیه ای است در کشور اردن . (از اعلام المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ