ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سنوره

لغت‌نامه دهخدا

سنوره . [ س ِن ْ ن َ رَ ] (ع اِ) گربه ٔ ماده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ