ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبارینا

لغت‌نامه دهخدا

سبارینا. [ س َ ] (ع اِ) عشبه . (ناظم الاطباء). دزی گوید: سبارینا ، عشبه ، ریشه ٔ گیاهی طبی که در پرو هست . (دزی ج 1 ص 623).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ