ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاویه ٔ ابن منظور

لغت‌نامه دهخدا

زاویه ٔ ابن منظور. [ ی َ ی ِ اِ ن ِ م َ ] (اِخ ) زاویه ای است واقع در خارج قاهره و منسوب به شیخ جمال الدین محمدبن احمدبن منظور متوفی 694 هَ . ق . است . وی امامی زاهد بود و پیروانی داشت و در آن زاویه وفات یافت . این زاویه قبل از اقامت ابن منظور معروف بزاویه ٔ شمس الدین کرای بغدادی بود. (از خطط مقریزی ج 4 ص 299). رجوع به زاویه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ