ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رهب

لغت‌نامه دهخدا

رهب . [ رَ ] (ع مص ) رَهَب . (ناظم الاطباء). ترسیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 54) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ