ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفایا

لغت‌نامه دهخدا

رفایا. [ ] (اِخ ) نام چند کس و از آن جمله است : 1- شخصی از نسل داود. 2- یکی از رؤسای بنی شمعون . 3- شخصی از بنی یساکار. 4- شخصی از ذریه ٔ شاول . (قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ