ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رعبلة

لغت‌نامه دهخدا

رعبلة. [ رَ ب َ ل َ ] (ع ص ) باد سخت که بر یک مهب نوزد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). بادی که در وزش خود مستقیم نباشد. (از اقرب الموارد). رعبلیل . رجوع به رعبلیل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ