ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رضاجویی

لغت‌نامه دهخدا

رضاجویی . [رِ ] (حامص مرکب ) رضاجوئی . کوشش و سعی در خوشحالی وخشنودی . (ناظم الاطباء). عمل رضاجو. طلب رضای کسی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ