ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رزآبادی

لغت‌نامه دهخدا

رزآبادی . [ رَ ] (ص نسبی ) رزابادی . منسوب است به رزآباد که کوچه ای است در مرو. (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ