ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رجزاء

لغت‌نامه دهخدا

رجزاء. [ رَ ] (ع ص ) ماده شتر مبتلا به بیماری رجز. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نعت مؤنث از رجز، بمعنی شتر بیمار رجز گردیده ، یقال : ناقة رجزاء. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ