ترجمه مقاله

ذوزنقه ای

لغت‌نامه دهخدا

ذوزنقه ای . [ زَ ن َ ق َ ] (ص نسبی ) منسوب بذوزنقه . بشکل ذوزنقه . شبه ذوزنقه . ذوزنقه ای شکل .
ترجمه مقاله