ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ذوالقطب

لغت‌نامه دهخدا

ذوالقطب . [ ذُل ْ ق ُ ] (اِخ ) موضعی است به عقیق . و آنرا قطب بی اضافه ٔ ذو نیز نامند.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما