ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیشاب

لغت‌نامه دهخدا

دیشاب . (اِخ ) دهی است از دهستان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان میانه با 175 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4) (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ