ترجمه مقاله

دوروک

لغت‌نامه دهخدا

دوروک . [ دُ ](اِخ ) دهی است از بخش مینودشت شهرستان گرگان . در 14هزارگزی جنوب خاوری مینودشت . دارای 240 تن سکنه . آب آن از چشمه سار است . صنایع دستی زنان بافتن پارچه ٔ ابریشمی و چادرشب . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقاله