ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمیدنگاه

لغت‌نامه دهخدا

دمیدنگاه . [ دَ دَ ] (اِ مرکب ) جای دمیدن . || سرنای و بوق و امثال آن که در آن دمند. || مطلع. (یادداشت مؤلف ). || رُستنگاه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ