ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

در غلپکین

لغت‌نامه دهخدا

در غلپکین . [ دَ غ َ پ َ / دَ غ ُ پ َ ] (اِ مرکب ) در غلبکین . در غلبکن . رجوع به در غلبکن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ