ترجمه مقاله

درم

لغت‌نامه دهخدا

درم . [ دَ رَ ] (ع اِ) استخوان ابرو،آنگاه که برآمده نباشد. || سرخی بر دو لب پس از مسواک کردن . (از ذیل اقرب الموارد از تاج ).
ترجمه مقاله