ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمهدی

لغت‌نامه دهخدا

درمهدی . [ دَ م َ ] (اِخ ) دزمهدی که شهری است به خوزستان . (از حدود العالم ). رجوع به دزمهدی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ