ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دردی آمیز

لغت‌نامه دهخدا

دردی آمیز. [ دُ ] (ن مف مرکب ) آمیخته به دردی . ناصاف . ناخالص :
مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر
که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ