ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دباج

لغت‌نامه دهخدا

دباج . [ دَب ْ با ] (اِخ ) (امیر...) از معظم ترین حکام و امرای اسحاق وند گیلان از معاصران غازان خان است . کتاب درةالتاج لعزةالدّباج تألیف قطب الدین شیرازی بنام اوست . (تاریخ مغول اقبال ص 507). و رجوع به حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 2 ص 193 و 194 و ذیل جامع التواریخ رشیدی ص 10 و 11 و 13 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ