ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داودآباد

لغت‌نامه دهخدا

داودآباد. [ وو ] (اِخ ) دهی است از دهستان منگور بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 66هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 19هزارگزی شوسه ٔ مهاباد به سردشت دارای 123 سکنه . آب آن از رودخانه بادین آباد و چشمه . محصول آن غلات و توتون و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آن جاجیم بافی و راه آن مالروست . (از فرهنگ جغرافیایی ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ