ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دانی قاشان

لغت‌نامه دهخدا

دانی قاشان . (اِخ ) نام رشته کوهی است در جنوب کردستان . (از جغرافیای غرب ایران ص 25).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ