ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داندر

لغت‌نامه دهخدا

داندر. [ ] (اِخ ) (در لهجه ٔ فلاماندر دِندِر. نام رودی به کشور بلژیک دارای 105 هزارگز درازی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ