ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دادبخش

لغت‌نامه دهخدا

دادبخش . [ب َ ] (نف مرکب ) عدالت بخش . بخشنده ٔ عدل :
بنام بزرگ ایزد دادبخش
که ما را ز هر دانش او داد بخش .

نظامی .


چنان داند آن خسرو دادبخش
که چون مادر این بوم راندیم رخش .

نظامی .


|| (اِخ ) خدای تعالی :
ببخشای بر من تو ای دادبخش
که از خون دل گشت رخساره رخش .

فردوسی .


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما