ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خون دل خاک

لغت‌نامه دهخدا

خون دل خاک . [ ن ِ دِ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از گل و ریاحین . || کنایه از لعل و یاقوت . (از برهان قاطع) :
خون دل خاک ز بحران باد
در جگر لعل جگرگون نهاد.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ