ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خون حیوان

لغت‌نامه دهخدا

خون حیوان . [ ن ِ ح َ / ن ِ ح َ ی َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از شیر و روغن و جغرات و عسل و جز آن باشد. (از برهان قاطع) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ