ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوش ریخت

لغت‌نامه دهخدا

خوش ریخت . [ خوَش ْ / خُش ْ ] (ص مرکب ) نیک خلقت . خوب طبیعت . نیکوقالب . (ناظم الاطباء). خوش شکل . خوش هیئت . خوش اندام .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ