ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطوط سیما

لغت‌نامه دهخدا

خطوط سیما. [ خ ُ طِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خطوط موجود در صورت . چین و چروک صورت . خطوط چهره . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ