خریج

لغت‌نامه دهخدا

خریج . [ خ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان رادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد واقع در 9 هزارگزی شمال باختری رادکان . جلگه ، معتدل . آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما