ترجمه مقاله

خرونق کوه

لغت‌نامه دهخدا

خرونق کوه . [ خ ُ ن َ ] (اِخ ) نام کوهی است در جنوب خرونق از نواحی یزد. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله