ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرعب

لغت‌نامه دهخدا

خرعب . [ خ َ ع َ ] (ع اِ) شاخ یک ساله ٔ درخت و شاخ تر و دراز و نازک و نورسته . || (ص ) زن جوان نیکواندام و نرم . || زن سپید نرم و تناور و پرگوشت و باریک اندام . || مرد درازبالا و پرگوشت . (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ