ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرخراک

لغت‌نامه دهخدا

خرخراک . [ خ ُ خ ُ ] (اِ صوت ) خرناسه . خُرخُر: حَشْرَجة؛ خرخراک مرگی . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ