ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرانق

لغت‌نامه دهخدا

خرانق . [ خ َ ن ِ ] (اِخ ) نام قطعه زمین سختی است میان واجا. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ