ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خان آباد معزی بالا

لغت‌نامه دهخدا

خان آباد معزی بالا. [ م ُ ع ِزْ زی ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بنوارناظر بخش شوش شهرستان دزفول . واقع در 19 هزارگزی شمال باختری شوش و 3 هزارگزی خاوری راه شوسه ٔ دزفول به اهواز. ناحیه ای است واقع در جلگه با آب و هوای مناطق گرمسیری و مالاریایی . سکنه ٔ آنجا 400 تن که شیعی مذهب و فارسی زبانند (زبان لری ). آب آنجا از رودخانه ٔ دز و محصول آن غلات و برنج و کنجد است . شغل اهالی زراعت و راه در تابستان اتومبیل رو است . ساکنین آنجا از طایفه ٔ لرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ