ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خار خرمابن

لغت‌نامه دهخدا

خار خرمابن . [ رِ خ ُ ب ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خار درخت خرما. یکی از معانی لغت طَمیل میباشد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ