ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوذی

لغت‌نامه دهخدا

حوذی . [ ذی ی ] (ع ص ) نیک راننده ٔ برانگیزنده بر رفتن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ