ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حواشک

لغت‌نامه دهخدا

حواشک . [ ح َ ش ِ ] (ع ص ) ج ِ حاشک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پی هم آیندگان . (منتهی الارب ). || ریاح حواشک ؛ بادهای مختلف المهب . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ). || بادهای تند یا نرم و سخت . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ