ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصریة

لغت‌نامه دهخدا

حصریة. [ ح َ ری ی َ ] (ص نسبی ) (اصطلاح منطق ) (قضیه ٔ...) قضیه ٔ محصورة. رجوع به محصورة و حصر قضایا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ