ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن قلعه

لغت‌نامه دهخدا

حسن قلعه . [ ح َ س َ ق َ ع َ / ع ِ ](اِخ ) مغرب چالدیران ارمنیه . (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ