ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن آباد گودرز

لغت‌نامه دهخدا

حسن آباد گودرز. [ح َ س َ دِ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل تپه فیض اﷲبیگی بخش مرکز شهرستان سقز در 28هزارگزی شمال خاور سقز و دوهزارگزی جنوب گودرز. کوهستانی و سردسیر است . 90 تن سکنه ٔ سنی کردی زبان دارد. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول آن غلات ، لبنیات ، توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ