ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حربیط

لغت‌نامه دهخدا

حربیط. [ ح ِ ] (ع اِ) آزاددرخت . رجوع به آزاددرخت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ