ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیک

لغت‌نامه دهخدا

حبیک . [ ح َ ] (ع ص ) ثوب حبیک ؛ جامه ٔ نیکوبافته . محبوک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ