ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیب

لغت‌نامه دهخدا

حبیب . [ ح َ ] (اِخ ) ابن مطهربن رباب بن اشتربن جحوان بن فقعس کندی فقعسی . پیغمبر را درک کرد و آنقدر بزیست تا با حسین بن علی (ع ) کشته شد. ابن کلبی او و پسر عمش ربیعةبن حوطبن رئاب (کذا) را یاد کرده است . (الاصابة ج 2 ص 58). و رجوع به حبیب بن رباب (رئاب ) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ