ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبق الفیل

لغت‌نامه دهخدا

حبق الفیل . [ ح َ ب َ قُل ْ ] (ع اِ مرکب ) مرزنجوش . (داود ضریر انطاکی ). حبق القنا. (منتهی الارب ). حبق الفتی . مرزنگوش . آذان الفار . قنا. حبق الفنا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ